Rechtstreeks doneren

Naast de mogelijkheid om onze stichting te ondersteunen door bijvoorbeeld periodieke donaties (door middel van een machtiging) is het natuurlijk ook mogelijk om rechtstreeks uw donatie over te maken op onze bankrekening. Hieronder staan onze bankgegevens die u hiervoor kunt gebruiken. Hartelijk dank voor uw bijdrage!

ONZE BANKGEGEVENS
NL06 RBRB 0898 2920 93, t.n.v. Stichting Hand in Hand voor Syrië

Geef een reactie