Onze activiteiten

BELEIDSPLAN 2020 – 2021:

We helpen slachtoffers in Syrië aan levensmiddelen, medicatie, kleding, huisraad en educatieve middelen. De ingezamelde spullen verschepen we naar Syrië.
De Stichting vergadert ten minste viermaal per jaar.
Gepland is om jaarlijks tenminste twee tot vier containers met humanitaire middelen naar Syrië te sturen en aldaar gecontroleerd te distribueren.
We sturen vrijwilligers aan zoals helpers die wekelijks kleding voor ons sorteren. Dit blijven we ook in 2020 en 2021 doen.

Ook willen we ons meer gaan focussen op projecten. Een voordeel van projecten is dat de kostendruk lager is dan het sturen van humanitaire middelen, in deze Corona-tijd geen onbelangrijk gegeven. Wij werken momenteel aan een project dat voorziet in een ruimte voor kinderen om tijd te besteden en te gebruiken om hun creativiteit, communicatieve, sociale en psychologische vaardigheden te ontwikkelen. Het gaat om het uitvoeren van recreatieve en educatieve activiteiten. Het programma loopt over vier dagen per week gedurende een jaar. Kinderen in de leeftijd van 6 tot 13 jaar kunnen hieraan deelnemen.

INZAMELACTIES & COLLECTES
Onze stichting biedt op verschillende manieren hulp aan slachtoffers in Syrië. We richten ons op het aanvullen van de tekorten die er door de oorlog zijn ontstaan. Dit doen we door inzamelacties en collectes. Deze acties coördineren we, de spullen slaan we op. De zeecontainer vullen en betalen we. De zeecontainer verscheept onze spullen. De spullen worden in Syrië opgevangen en verdeeld. We volgen de spullen naar de eindgebruikers. We inventariseren op locatie welke spullen er voor de volgende periode nodig zijn.

ZEECONTAINER
Zodra een zeecontainer gevuld is met hulpgoederen, dan verschepen we deze richting de getroffen gebieden in Syrië. Zodra de containers aankomen worden de hulpgoederen door onze coördinatoren in Syrië verdeeld onder de getroffen instellingen of direct aan de noodlijdende burgers.

#AANVULLEN #INZAMELEN #COLLECTEREN #COÖRDINEREN #VULLEN #BETALEN #VERSCHEPEN #VERDELEN #VOLGEN #INVENTARISEREN

Hieronder ziet u een overzicht van een aantal acties die hebben plaatsgevonden:

Volg ons op Facebook voor de actuele acties.

Geef een reactie