Missie en visie

Stichting Hand in Hand voor Syrië is een non-profit organisatie in Nederland. We voeren acties om zoveel mogelijk hulpmiddelen te verzamelen en te verschepen naar getroffen gebieden in Syrië. Via ons netwerk ter plaatse worden de spullen verdeeld onder de noodlijdende bevolking. Onze stichting draagt de Syrische bevolking naast spullen een warm hart toe.

Doel
We helpen slachtoffers in Syrië op het gebied van huisvesting, gezondheid, voeding, kleding, onderwijs en veiligheid. Onze hulp vormt een bijdrage aan een menswaardig bestaan voor Syrische burgers.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het inzamelen van gelden en goederen, deze komen ten goede aan de noodlijdende mensen in Syrië.
We werken nauw samen met andere non-profit organisaties met een vergelijkbare doelstelling.

Visie
We hopen dat er weer vrede komt in Syrië. Op dit moment doen we ons best om te anticiperen op elke nieuwe situatie. Er is veel schade in het land. Er is veel verwoest. We blijven in de toekomst hulp bieden o.a. aan de wederopbouw van de infrastructuur. We willen scholen helpen, zodat ze kinderen kunnen opleiden om hun kansen te vergroten en te gaan studeren. Zij zijn de toekomst, zij vormen een grote bijdrage aan de wederopbouw van het land. Daarnaast zal er veel medische hulp nodig zijn. Zowel voor fysieke als geestelijke schade. We streven naar voldoende humanitaire hulp, vrede en wederopbouw in Syrië.

Missie
We voeren onophoudelijk actie voor hulpmiddelen en financiële ondersteuning van de Syrische bevolking in Syrië.

Beloningsbeleid
De bestuursleden en vrijwilligers doen hun werk totaal vrijwillig zonder financiële vergoeding.

Geef een reactie